Takten tolkar språkljuden

Text:

Efter att ha kartlagt 124 studenters taktkänsla, och mätt deras hjärnaktivitet när de hörde språkljud, kom forskarna fram till att ju bättre taktkänsla, desto jämnare var studenternas respons på språkljuden.

Rytm är en del av både musik och språk. Forskarna hävdar därför att språkförmågan bör kunna övas upp om man tränar på att hålla takten till musik.

I studien beskrivs hur förmågan att hålla takten och hjärnans reaktion på språkljud rent biologiskt hänger ihop.

Taktkänsla har också betydelse för läsförståelse. Nu går man vidare genom att studera hur musikträning påverkar barns förmåga att lära sig läsa. Vid läsinlärning måste språkljuden associeras med bokstäver, och forskarna tror att musikträning kan få hjärnan att snabbare koppla ljud till betydelse.