Sydstatsuttal på väg bort

Text:

Dialekten i Philadelphia håller på att förlora ett av sina främsta kännetecken. Samtidigt som sydstatsinfluenserna försvinner närmar sig uttalet de dialekter som talas i grannstaterna i norra USA. En av de tydligaste förändringarna är att vokalljuden i eat, ’äta’ och ate, ’åt’, blir alltmer lika varandra.

Få dialekter är så väl kartlagda som Philadelphias. Ända sedan 1973 har årliga studier av dialektutvecklingen i stadens olika delar genomförts. Forskare vid stadens universitet, University of Pennsylvania, har nu studerat det senaste århundradets uttalsförändringar.

Studien visar att två tredjedelar av vokalljuden just nu befinner sig i en förändringsprocess. De inslag av sydstatsuttal som har präglat Philadelphiadialekten är på väg att försvinna. I stället närmar den sig uttalet i närliggande stater som New York, Ohio och Connecticut. Trenden är dessutom stark eftersom samma förändringar förekommer oavsett kön, ålder och utbildning.