Swahili är utan toner

Text: Patrik Hadenius

I artikeln ”Börk börk börk” i Språktidningen 2/08 räknas swahili upp som ett tonspråk. Det finns gott om bantuspråk som är tonala, men just swahili har inte längre lexikala toner. Tonala är däremot till exempel xhosa, zulu (som talas i södra Afrika) och kinande (som talas i östra Kongo-Kinshasa).