Svenska femtonåringar bäst – och sämst!

Text:

Att svenska femtonåringar är bra på engelska är inget nytt. En ny undersökning visar att de tillsammans med femtonåringar på Malta är bäst på detta sitt andraspråk av 14 länder inom EU.

Men undersökningen visar också att de är sämst på spanska – det vanligaste tredjespråket i Sverige. Nästan 90 procent av eleverna kunde inte ens använda ett väldigt enkelt språk trots att de fick hjälp.

54 000 elever från 14 olika länder deltog i undersökningen av kunskaper i ett  andra- och tredjespråk. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Europakommissionen, som nu uppmanar Sverige att få eleverna att inse att det är viktigt och användbart med andra språk än engelska, och uppmuntra dem att använda dessa utanför skolan.