Svag försäljning kan ge ordboksdöd

Text:

De tryckta ordböckerna får allt svårare att hitta köpare. På Norstedts, landets enda större utgivare av ordböcker, är man bekymrad över utvecklingen. Ordbokstjänsten på webben är välbesökt, men försäljningen av tryckta ordböcker har sjunkit drastiskt de senaste åren.

– Det är förstås inget bekymmer att allt fler föredrar digitala ordböcker. Problemet är att så få vill betala något för dem, säger Håkan Nygren, ordbokschef på Norstedts.

Frågan om vem som ska göra framtidens ordböcker var nyligen ämnet för ett lexikografisymposium på Göteborgs universitet. Framtidsprognosen är dyster. När betalningsviljan tryter blir det svårt för förlagen att finansiera dyra ordboksprojekt.

Men projekten är inte bara stora och kostbara – de utgör samtidigt en grundläggande komponent i ett lands kommunikativa och kulturella infrastruktur. I ett nationellt perspektiv har man därför inte råd att låta bli att producera ordböcker; här krävs ett nationellt ansvar, säger Anna Hannesdóttir, docent i svenska vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.