Substantiv går före verb

Text:

Barn lär sig oftast substantiv före verb, oavsett språk. En amerikansk studie hävdar nu att barn upp till två år redan innan de använder verb har en god uppfattning om vad som kännetecknar ett verb till skillnad från ett substantiv. Däremot kan inlärningen av verb kräva mer språkligt sammanhang än substantiv.

Att många barn ändå har lättare för substantiv kan bero på att vissa språk är mer substantivvänliga. Vad som skiljer dessa från mer verbvänliga språk är enligt forskarna något som behöver undersökas mer.