Språkliga samband påskyndar inlärningen

Text:

Ordet äta tecknas på engelskt teckenspråk genom att handen­ förs till munnen på samma sätt som när man faktiskt äter något.­ Det finns alltså ett samband mellan ordets betydelse och dess tecken. Det brukar kallas ikonicitet.

I en brittisk undersökning av döva barn framkom att både yngre och äldre barn, 1 respektive 2,5 år, kunde förstå och teckna fler ord som var just ikoniska än som inte var det. Detta tyder på att ikoniciteten kan spela en viktig roll vid språkinlärningen. Det här gäller också talade språk, eftersom gester och röstläge hjälper till att koppla orden till deras innebörd och därmed påskyndar inlärningen.