Språk tar språng – inte myrsteg

Text:

Språk utvecklas ryckvis, inte gradvis. Brittiska forskare har visat detta genom att använda matematiska modeller för arters utveckling.

– Precis som mutationer i viktiga gener kan berätta om en arts historia, kan språkförändringar spåras i ords öden, säger matematikern Mark Pagel.

Forskarna vid University of Reading har jämfört vanliga ord i tre av världens största språkfamiljer: indoeuropeiska språk, bantuspråk och austronesiska språk. De har gjort utvecklingsträd över hur språken har delats och utvecklats under tusentals år.

Språken visar sig under långa perioder stabila, för att sedan plötsligt göra ett ryck, och förändras rätt drastiskt.

Exempelvis visade sig nästan en tredjedel av skillnaderna i ordförråden mellan olika bantuspråk ha uppstått precis när språken delades.