Språk är kultur och identitet

Text: Patrik Hadenius

Heter katten kot eller kit? Det är en fråga som sånär har startat ett krig. ’Hankatt’ heter kot på ryska och kit på ukrainska. Historien om hur språket tände gnistan mellan Ukraina och Ryssland kan du läsa här.

Att språk är sprängstoff visade också artikeln om katalanska i nummer 7/14. Inger Enkvist, professor i spanska, beskrev hur språkpolitik används i konflikten mellan centralregeringen i Madrid och regionstyret i Barcelona.

En av de läsare som hört av sig efter artikeln uppfattade den som ”aggressiv, full av förvrängningar och felaktigheter om Kataloniens språkpolitik”. Du ser två insändare på brevsidan här intill (Ensidigt om katalanskanTvåspråkighet är ett glädjeämne), och hittar fler inlägg på språktidningen.se, där Inger Enkvist bemöter kritiken.

Man kan fråga sig varför Språktidningen ger så stort utrymme åt något som många uppfattar som en partsinlaga. Mitt främsta skäl är att de argument som Inger Enkvist lyfter fram inte fått så stort utrymme i debatten. Men ett minst lika starkt argument är det allmängiltiga i den katalanska språkstriden. Samma ilska som insändarna ger uttryck för känner ju också Inger Enkvist. Språk är inte ett neutralt kommunikationssystem. Språk är kultur, identitet och det yttersta uttrycket för att vara människa.

Det är därför ett beslut om en språklag kan leda till väpnad konflikt i Ukraina. Och det är därför en artikel i Språktidningen kan piska upp en läsarstorm.