Spökförare

Text:

Ordet spökförare har börjat användas i betydelsen ’fordonsförare som kör i fel körriktning på en dubbelfilig väg’.

Spökförare heter på engelska ghost driver, på tyska Falschfahrer och Geisterfahrer. Uttrycket kan behövas till exempel när man i radion går ut med varningsmeddelanden i trafiken. Språkrådet är inte odelat positivt till ordet, men menar att det kan användas i brist på andra etablerade uttryck. Eftersom ordet också har andra betydelser (när man spelar dataspel kan man till exempel möta en spökförare som motspelare) bör uttrycket tills vidare förklaras när det används.