Smartare med välutvecklat förstaspråk

Text:

De elever som deltar i modersmålsundervisning får bättre betyg än andra elever - i alla skolämnen. Det visar en undersökning som Skolverket presenterade i november förra året. När det gäller studieresultat överträffar eleverna på modersmålskurserna både eleverna som avstår från modersmålsundervisning och eleverna med svenska som modersmål.

Språkforskare har länge ansett att det är viktigt för all utbildning att man har ett välutvecklat förstaspråk, och flera studier tyder dessutom på att tvåspråkiga barn får tätare hjärnsubstans och klarar kognitiva uppgifter bättre.

I december presenterades också en statlig utredning om ny lärarutbildning, som bland annat rekommenderar mer resurser till utbildningen av lärare i modersmål.

Men utbildningsminister Jan Björklund har inga planer på att rycka upp den skamfilade modersmålsundervisningen. Han tycker att det är viktigare att eleverna lär sig svenska ordentligt, för integrationens skull.