Slumvärd

Text:

Ordet slumvärd kommer av engelskans slumlord och används nedsättande om fastighetsförvaltare som missköter underhållet av sina fastigheter för att maximera vinsten, ofta i utsatta områden. Lägenheter med mögel, nedfallna tapeter och kackerlackor har uppmärksammats i medierna. Under januari 2011 publicerade till exempel Svenska Dagbladet en artikelserie som granskade dessa "usla värdar".