Slangen ska leda brandkåren rätt

Text:

Medan gävlebon med lätthet placerar Tant Grön, Skammens bro och Glädjekällan på kartan, har den utsocknes inte en chans. Namnen är slang för platser i staden, vilket kan skapa problem vid nödsituationer.

När du ringer nödnumret 112 tas samtalet emot av en larmcentral som sannolikt ligger i en annan kommun. Och om du beställer en ambulans till Tant Grön, så hittar den inte fram.

Nu har Lantmäteriet planer på att bygga upp en databas med inofficiella ortnamn i syfte att underlätta för Räddningstjänsten. Ett pilotprojekt har dragits i gång i Gävle. Drygt 200 inofficiella namn på platser har samlats in, som bas för att bygga ett demoprogram för mobiltelefoner. Med hjälp av en sökfunktion kan platsen lokaliseras på kartan.

– Nästan inget av namnen­ finns med på allmänna kartor, vilket visar ett tydligt behov från samhällets sida, säger Annette­ Torensjö, chef vid Lantmäteriets ortnamnssektion.

Projektet har utvärderats med positivt resultat. Nu väntar resten av landet på att få sina inofficiellt namngivna platser listade i databasen.

Fotnot: Tant Grön är ett uteställe på Esplanaden, Skammens bro heter egentligen Alderholmsbron och Glädjekällan är en populär samlingsplats vid den nya fontänen på Stortorget.