Släkting har börjat jollra

Text:

Är människans närmaste släkting på väg att utveckla ett talspråk? Efter att ha studerat bonobon – som också kallas dvärgschimpans – anser forskare i psykologi att den nått fram till förstadiet till språk: pipiga läten som påminner om mänskligt joller.

Inledningsvis kommunicerar både människan och bonobon främst med gester, men därefter börjar människan gradvis att använda talat språk. Nu anser forskare att bonobon har nått fram till en evolutionär brytpunkt – ett förstadium till språk i form av pipiga läten. För att dessa läten ska kunna förstås, måste mottagaren känna till sammanhanget. Bonobon kan alltså mer än att producera läten kopplade till en känsla. Det är dessa sammanhangsberoende läten som intresserar forskarna, eftersom man tror att det var så människan började tala.