Signaturrätt

Text:

De senaste två åren har man kunnat läsa om olika kockars signaturrätter. En signaturrätt är en maträtt som man själv har komponerat, och som blir ens egen specialitet. Lars Collin skriver i Svenska Dagbladet om den brittiske stjärnkocken Andrew Perns signaturrätt: ”Black Pudding med Foie Gras – blodpudding med gåslever. Den kulinariska korsningen av Hem till gården och En förlorad värld.”