Sheng förenar och delar Kenya

Text: Louisa Nyström & Peter Hammarbäck

"Lämna sheng åt biljettförsäljare på lokalbussar, knarklangare, hopplösa hiphop-artister och dem som hoppat av skolan."

Så lät det i en krönika i tidningen The Standard efter att förläggarnas branschorganisation, Kenya publishers' association, för några år sedan berättade att de skulle börja publicera böcker på sheng. Attityden återspeglar den bild som många kenyaner har av sheng och dess talare: det är ett slumspråk som hör hemma i gettot.

- Dandora? Dandora?!! Nej, dit kan vi inte åka. Jag har varit där en gång och då hoppade en galen kvinna in i bilen och försökte ta mina grejer. Varför vill ni dit?

Efter en del övertalning går taxichauffören Samson ändå med på att köra oss till Dandora, ett slumområde i Nairobis utkant med extremt dåligt rykte. Det var nämligen just i Dandora och slumområdet Kibera som sheng uppstod omkring 1970. Då var det - enligt den populära myten - fifflare, knarklangare och annat löst folk som använde språket. Ungdomar i de stora och trångbodda familjerna hittade på nya ord för att kunna prata om sex, alkohol och droger utan att deras föräldrar skulle förstå. I dag ser det annorlunda ut: reklamaffischer skriker ut sina budskap på sheng, gospelsånger skrivs på slumspråket och till och med president Mwai Kibaki har smugit in sheng-ord i sina tal.

Hur gick det till? Hur kunde slumspråket bli ett maskrosbarn och ta sig ända in i de finaste salongerna? En viktig ledtråd till shengs snabba spridning hittas i Kenyas mångkulturella förflutna. Landet befolkas av en mängd olika folkgrupper med egna språk. De flesta är bantuspråk, nilotiska språk och kushitiska språk.

Bantuspråket swahili, som ursprungligen talades längs Östafrikas kust, var det språk som mötte de första arabiska handelsmännen, och som de sedermera började använda när de talade med lokalbefolkningen. Under den brittiska kolonisationen av Kenya infördes engelskan som landets officiella språk. Swahili introducerades i parlamentet 1974 av presidenten Jomo Kenyatta.

Eftersom indelningen i folkgrupper fortfarande är viktig är det många kenyaner som inte pratar vare sig engelska eller swahili under uppväxten, utan det språk som talas av deras eget folk. I skolan får de sedan lära sig engelska och swahili. Konsekvensen har blivit att många kenyaner inte behärskar något språk flytande. Det är i detta tomrum som sheng gör entré - en häxbrygd av främst swahili, engelska och olika folkspråk.

För alla de tusentals landsortsbor som årligen flyttar till Nairobi är det betydligt lättare att prata sheng än swahili eller engelska. Mot den bakgrund av konflikter mellan folkgrupper som finns i Kenya anser även vissa språkvetare att sheng kan vara precis vad landet behöver. Motsättningarna mellan grupperna ställdes på sin spets efter presidentvalet 2007. Över tusen personer dödades i kravaller mellan kikuyuer och luoer.

Dickson Mwaneki, ung lingvist från Eldoret i Kenya, har skrivit sin magisteruppsats om sheng och menar att det är just i den enande kraften som språkets största fördel finns.

- Sheng kan få en enormt viktig roll i att ena människorna i Kenya. Sheng är folkets språk, swahili är för svårt, säger han.

Sheng följer samma grammatiska principer som swahili, men orden förkortas ofta, och får vanligen någon av ändelserna -sh, -e, -i och -o. Gikomba, som är ett ortnamn på swahili, blir Gikosh. Mtoto, swahili för 'barn', blir mtoi. Nya shengord, som inte baseras på bantuspråk, får först en bantuändelse för att passa in i strukturen. Engelskans president "bantufieras" till prezidenti, för att sedan förkortas och få den nya ändelsen -o: prezzo.

Men den riktigt stora skillnaden mellan sheng, engelska och swahili finns i ordens betydelse. Ett engelskt ord kan till exempel lånas in med en helt ny innebörd. Om man studerar hur meningen 'Min dator har gått sönder' skrivs på swahili, engelska och sheng blir det tydligt hur sheng förändrar orden och mixar de två andra språken. Sheng använder varken engelskans break down eller swahilins imeharibika i betydelsen 'gå sönder'. I stället används ett annat engelskt ord, chew, med swahilins förstavelse ime-, imechew:

Swahili: Kompyuta yangu imeharibika

Engelska: My computer broke down

Sheng: Comp yangu imechew

I andra sammanhang kan ordet chew ha en annan betydelse på sheng, exempelvis 'vara full'. För dem som talar engelska eller swahili blir det svårt att hänga med i svängarna, vilket är meningen med sheng. Betydelseförändringarna sker väldigt fort.

Sheng uppstod ur ett behov av att kunna tala om hemligheter. Liksom alla språk har det förändrats i och med att det används i nya sammanhang. Den sheng som talades på 1970-talet är omodern i dag. Den nya generationen har utvecklat sin egen kod. Dickson Mwanike berättar om hur han, efter att ha varit borta från Nairobi i ett par år, inte längre hängde med i snacket när han kom tillbaka.

- De gamla orden funkar fortfarande, men de har blivit väldigt omoderna, säger han.

Känsliga ord är av uppenbara skäl de som ändras fortast. Ta till exempel ordet för 'berusad'. Förutom chew kan man säga waka, som på swahili betyder 'brinna', eller fyatu, som på swahili betyder 'skjuta'. Om en hiphopartist saknar ett ord som rimmar på rätt sätt, så hittar han eller hon på ett.

Dickson Mwaneki berättar att den sheng som talas i Nairobi skiljer sig från den som talas i hans hemstad Eldoret. Språkbruket är så lokalt att det kan skilja sig åt mellan olika yrkesgrupper.

Den kenyanska hiphopscenen har haft enorm betydelse för spridningen och utvecklingen av sheng. Rapparen Robert "Rawbar" Matumbai var medlem i den populära gruppen Kalamashaka, som tidigt skrev texter på sheng. Han delar Dickson Mwanekis uppfattning om shengs dynamiska och snabbrörliga natur:

- Sheng har inga regler och kan inte läras ut i skolan. Vad som betyder något i dag kommer att betyda något helt annat om två år, säger han. De flytande reglerna gör att det är mycket lättare att skriva på sheng. Jag hör ofta rim på gatan som inspirerar mig. Engelskan och swahilin känns inte som våra språk. Hiphopen blir mäktigare på sheng.

Många av shengorden är myntade av just hiphopartister. Det inte särskilt klädsamma smeknamnet på Kenyas huvudstad, Nairobbery, dök upp första gången i en hiphoplåt på sheng, och är nu vedertaget.

Många i det kenyanska etablissemanget ser en fara med sheng. Språkets enorma spridning påverkar swahilin, menar de. Enligt Clara Momanyi, doktor i swahililitteratur vid Kenyatta university i Nairobi, finns inga vetenskapliga undersökningar om hur många som talar sheng, men majoriteten av landets ungdomar använder det dagligen. Eftersom de unga utgör en så stor del av Kenyas befolkning är hennes gissning att hälften av landets invånare talar sheng.

- Sheng har definitivt en negativ effekt på swahilin, anser Clara Momanyi. Sheng är inte ett eget språk, utan ett slangspråk som påverkat swahilins ordförråd, morfologi och grammatik negativt. Elever presterar hemskt dåligt i språkämnen på grund av dessa störningar.

Clara Momanyi upplever att studenter till och med har svårt att tala flytande swahili, eftersom sheng påverkar både deras uttal och grammatik. Studenterna blandar omedvetet swahili och sheng, även när de skriver uppsatser och tentor.

- Lärarna har därför en tung uppgift, säger hon.

Dickson Mwaneki håller med om att sheng påverkar elevernas swahili, men vill inte se något försök till förbud:

- Jag tycker att lärarna i stället ska bli bättre på att förklara skillnaderna mellan sheng och swahili för sina elever så att alla förstår att det är två olika språk, säger han.

För Robert Matumbai blir talet om förbud en politisk fråga om vem som har rätt att definiera vad som är ett språk och bestämma hur människor borde tala och skriva.

- Det är lönlöst att försöka kämpa emot. Sheng är en social rörelse som inte går att stoppa. Till och med mödrar pratar med sina barn på sheng. Jag tror att de inom etablissemanget är rädda för att sheng kommer att förena folket, och att vi tillsammans kommer att få mer makt. Swahili är inte heller ett rent språk. Vem har gett dem rätten att bestämma hur vi ska tala?

Att sheng blivit politiskt är tydligt, och oavsett åsikt är de flesta överens om att sheng i grund och botten är resultatet av dålig språkpolitik. Utan ordentliga kunskaper i något språk har unga kenyaner tagit saken i egna händer och hittat ett sätt att kommunicera över folkgränserna.

Och frågan är om inte slaget redan är förlorat. Förra året höll Kenya en historisk folkomröstning där man röstade om en ny grundlag. Inför omröstningen kunde man på webbplatsen shengnation.com läsa hela konstitutionsförslaget översatt till sheng.

Från initiativtagarnas sida var detta ett försök att demokratisera omröstningen och ge Kenyas unga väljare en chans att förstå vad de tog ställning till. Nätverket Sheng nations uppfattning är att sheng är nyckeln till de unga, och de är inte ensamma om att resonera på det sättet. Myndigheter använder sheng i kampanjer för att stävja hiv-spridningen, radio- och tv-kanaler sänder program på sheng och - som sagt - till och med president Mwai Kibaki har tvingats använda det.

- Revolutionen har redan skett. Om du vill sälja något i dag, oavsett om det är ett politiskt budskap eller tvättmedel, måste du använda dig av sheng, säger Robert Matumbai.