Romarrikets rötter växer än

Text: Maria Arnstad

Svenska företagsnamn lånar gärna latinets bildade klang, även om latinreferensen är skenbar. Och ibland blir det fel. Eller rätt, beroende på hur man ser det. Det latinska ordet telia syftar till exempel på ”rotsvampars reproduktionscykel”, vilket ställer alla mina telefontimmar i Telia-supporten i ett förklarande ljus. Denna upplysning kan jag tacka Karin Westin Tikkanen för. Hennes Latinska ord tar upp cirka hundra latinska uttryck, som lever för fullt i dagens svenska. Boken är uppställd som en abc-bok, och man kan läsa den från aboriginer via celibat, kvick­silver och ros ända fram till öre. Troligare är dock att man bläddrar och läser där man fastnar. Med varje ord följer en trevlig liten historia om dess härkomst, och om hur det färdats in i svenskan.­ Det är allmän­bildande läsning i behagligt format.