Retronym

Text:

Platt-tv:ns intåg har gjort att vi generat behöver förtydliga att vi har kvar vår gamla tjock-tv – en retronym. E-post har gjort att vi måste förklara att vi skickar brev med pappers- eller snigel­post. Den växande innebandysporten har gjort att vi behöver precisera­ när vi talar om utebandy. Fenomenet uppmärksammas på Svenska­ Dagbladets språkblogg: ”Nån käck person myntar snigelpost, och vips har språket berikats med en ny retronym.”