Rättelser

Text:

2011-06-13: Tyvärr har två rutor fallit bort från svarstalongen i tidningen. Tävlingsordet till Crossword puzzle på sidan 13 i bilagan innehåller sju bokstäver.