Presentationer från Lättlästdagen 2018

Text:

Jenny Jägerfeld (Läsandet som läker)

Ester Hedberg och Stefan Johansson (Dyslexiförbundet och eye-tracker)

Ingrid Olsson (Vårdad, enkel och begriplig?)

Mary Ingemansson (Djupläsning – varför, vad och hur?)

Sara Lövestam (Konsten att skriva lättläst)