Populistiska rumäner vill ersätta rom

Text: Nana Håkansson

En rumänsk rom skulle aldrig använda ordet tigan, oavsett vilken dialekt han eller hon talar. Det ordet finns inte i vårt språk, säger Marian Mandache, ansvarig för frågor om mänskliga rättigheter på den romska frivilligorganisationen Romani Criss i Bukarest.  

Rom är ett gammalt romskt ord för 'man' och 'människa', medan ordet tigan enligt rumänska etymologiska ordböcker beskriver en person med asocialt beteende, som är smutsig och uppträder illa. Det är den rumänska motsvarigheten till zigenare.

Från 1300-talet och fram till mitten av 1800-talet var ordet också en synonym till slav, då romer under den tidsperioden hölls som slavar i Rumänien.

Det är inte första gången som det "rätta" ordet för rom diskuteras. År 1995 bestämde de rumänska myndigheterna att tigan var det ord som skulle användas i alla officiella dokument, för att fem år senare byta ståndpunkt och förespråka ordet rom.

Sedan dess har namnfrågan varit uppe till diskussion med jämna mellanrum, senast i höstas då en företrädare för det styrande partiet Partidul democrat-liberal skrev ett lagförslag om att ändra namnet ännu en gång - till tigan.

Efter stöd från bland annat den rumänska akademin, Rumäniens motsvarighet till Svenska Akademien, röstades förslaget igenom i regeringen, men röstades sedan ner i det lagstiftande parlamentet.

Enligt Marian Mandache handlar det, förutom om rasism, också om ren politisk populism. Efter Rumäniens EU-inträde 2007 har många rumänska romer lämnat landet för att söka lyckan i andra  europeiska länder, vilket många menar har haft en negativ inverkan på landets rykte.

- Rumäniens rykte utomlands har alltid varit ett känsligt ämne för rumänerna. Meningen är att få västeuropéer att förstå skillnaden mellan romer och rumäner.  

Den finländska socialantropologen Lari Peltonen, som kom ut med boken Hate speech against the roma in Romania förra året, tror att diskussionen egentligen handlar om något helt annat. Rumänien har på EU-nivå fått hård kritik för de rumänska romernas dåliga levnadsförhållanden och för den utbredda diskrimineringen av folkgruppen, som utgör cirka tio procent av befolkningen.    

- Som så ofta med stora problem är det lättare att vända uppmärksamheten till något som är obetydligt, men som väcker starka känslor och som är lätt att förstå. Tvisten om det korrekta namnet för romerna är ett bra exempel på detta. I stället för att analysera hur man kan förbättra romernas situation är det lättare ett diskutera vad man ska kalla dem.