Pissgammalt

Text: Patrik Hadenius

Anders spaning i Språktidningen 2/08, att ”urinal är ett nödigt tillskott inom nischen pissoarer”, är inte helt korrekt. Ordet har nämligen sedan länge används för den pjäs som män urinerar i. Rummet där urinalen är placerad kallas urinoar. En av de mest kända urinalerna är den som Marcel Duchamp försökte få antagen till en konstutställning år 1917, och som röstats fram som 1900-talets mest inflytelserika verk. Kontroversiella har också Meike van Schijndels urinaler, Kisses, visat sig vara.