Pappor talar vuxet till barnen

Text:

Variationer i ljudstyrka, tempo och frekvens är bara något av det som kännetecknar hur en mamma talar till sitt barn. Men en pappa anpassar inte talet på samma sätt, hävdar forskare i logopedi och audiologi vid Washington state university i USA. Forskarna har spelat in föräldrapar tillsammans med deras förskolebarn, för att iaktta kommunikationen mellan dem i vardagliga situationer.

Man fann bland annat att fäderna behöll samma satsmelodi när de talade med barnet som när de talade med en vuxen. I övrigt gjorde de bara små justeringar, som att använda lättare ord och annorlunda volym. Moderns tal, däremot, präglas i regel av känslomässigt färgad intonation och sjungande prosodi när talet riktas till barnet. Orden som hon använder betraktas också ofta som barnsliga.

Som forskarna ser det, kan pappornas sätt att tala bli en länk till omvärlden för barnet – ett första steg till en miljö där långt ifrån alla anpassar sig till barnet. Det sätt som mamman talar kan, å sin sida, skapa närhet till barnet. De två olika samtalsmetoderna kan således komplettera varandra, tror forskarna.