Örhög insamling av dialekter

Text: Johnér

Just nu är alla öron på skaft vid Institutet för språk och folkminnen. Vad man lyssnar efter är de svenska dialekterna, som ska dokumenteras i ett nytt verk: Svenskt dialekt-lexikon, SDL. För den som vill läsa om arbetet – och se hur artiklarna artar sig – finns några smakprov utlagda på www.sofi.se/9077. Där kan man till exempel läsa om ordet örhög: ”adj. stolt, som går och sträcker på sig; äv.: intresserad, uppmärksam; förvånad Värml Västm. Nu va han örhög när han fekk en ny kôstymm på sä Värml.”