Orden avslöjar subjektiva medier

Text:

Inofficiella riktlinjer styr vilka ord som får användas i de stora nyhetskanalerna. Vissa ord är till och med förbjudna.

Leon Barkho, medieforskare vid Högskolan i Jönköping, har i sin avhandling granskat nyhetsrapporteringen från Mellanöstern i BBC, CNN och al-Jazira. Kanalernas officiella principer förskriver opartiskhet, men Leon Barkho har funnit stränga direktiv gällande språkbruket. Den mur som Israel rest på palestinsk mark får på BBC och CNN till exempel inte kallas mur. Reportrarna uppmanas i stället att säga barriär respektive säkerhetsbarriär. Endast al-Jazira använder ordet mur. Bosättarna i Gaza kallas offer eller förövare, beroende på kanalens interna hållning.