Olika bilder av vintertiden

Text:

Vårt val av språkliga bilder, metaforer, skvallrar om vår syn på tid. Marlene Johansson Falck är forskare vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Hon har studerat engelska och svenska textsamlingar för att se hur vi beskriver tid. Engelskans in beskriver till exempel ofta en tid­speriod lång nog att ”vara i” – något som pågår – som i uttrycken in winter och in the Stone Age. Här använder svenskan på (på vintern, på stenåldern), vilket signalerar att tidsenheten snarare ses som en punkt i tiden. Svenskans i, som annars brukar mot­svara in, kan däremot beskriva korta tids­perioder: i sista minuten och i det ögon­blicket. På engelska använder man här i stället pre­positionen at: at the last minute, at that moment.