Öhhh hjälper barn ta till sig ny information

Text:

Titta, där! en ... ehhh ... flodhäst! En studie vid University of  Rochester, USA, visar att barn använder sina föräldrars pauser och famlande efter ord för att bearbeta ny information. Forskarna mätte små barns ögonrörelser när de betraktade en bild med ett bekant föremål och en med ett obekant. En röst talade om föremålen i enkla meningar. När rösten tvekade och sade: "Titta på ... eh, eh ...", tittade barnen längre och intensivare på bilden med det obekanta föremålet än på den andra bilden.

- Vi säger inte att föräldrar ska börja lägga in eh eller öh när de talar med sina barn, säger Celeste Kidd, en av forskarna bakom studien. Men det är bra för de vuxna att veta att dessa verbala pauser är helt okej!  De är informativa.

Studien visade dock att sådana här pauser bara hjälpte barn som var äldre än två år.  De yngre barnen hade inte ännu lärt sig att dessa brukar dyka upp före nya, viktiga ord.