Ögonen avslöjar tankspriddhet

Text:

Du där! Koncentrera dig på texten och börja inte tänka på annat.

Nu har forskare undersökt hur ögonen rör sig när man slutar läsa fokuserat och låter tankarna vandra i väg. Det kan se ut som om läsningen fortskrider, men hjärnan tar inte till sig innehållet i texten.

Erik Reichle, forskare i psykologi vid Pittsburghs universitet, USA, lät fyra studenter läsa Jane Austens Förnuft och känsla. Han valde ut just den boken, eftersom den enligt honom är "lättläst men lite torr". Boken fick inte engagera för mycket. Samtidigt som studenterna läste på en skärm mättes deras ögonrörelser av en dator.

När man läser fixeras blicken ett ord i taget under en viss tid. Om ordet är obekant blir fixeringen längre. Erik Reichle fann att när studenterna tappade fokus på texten, så fortsatte deras ögon att röra sig, men på ett annat sätt. Fixeringen av varje ord - obekant eller inte - blev längre, och ögonen rörde sig nästan mekaniskt över sidorna.

Ögonrörelserna förefaller därför tätt sammankopplade med bearbetningen av språket i hjärnan.