Nyordsstopp?

Text: Erika Winther

Den första april i år meddelade Språkrådet att de inte längre kunde ta emot fler nyord. De skrev på sin webbplats att språket var komplett och att det fick räcka med de ord som redan finns.

Nu var det ett aprilskämt och som tur är kan ingen, inte ens en språkmyndighet, sätta upp en sådan regel. Språket utvecklas bortom enskilda personers och myndigheters kontroll.

De nyord som kanske märks mest är de som lånas in från ett annat språk. Ibland används de i sin ursprungliga form, som internet eller scanner.  Ibland får de en försvenskad form, som skajpa av engelskans skype. Nyord kan också vara en sammansättning av etablerade ord, som betalvärd om biljettkontrollanter i kollektivtrafiken.

Det händer också att ord börjar användas med en ny betydelse eller på ett nytt sätt. Ordet leverera har förut handlat om att förflytta gods. I dag används det ofta abstrakt, till exempel inom sport eller politik.

”I såna här pressade matcher kan han nästan alltid leverera.”

Hör eller läser du ett nytt ord, rapportera det till mig på www.språktidningen.se. Vi jagar ständigt ordnyheter.