Nya nätord

Text:

  1. nätlyncha – att starkt kritisera eller hänga ut någon på internet.
  2. nättestamente  – Nu erbjuder företag digitala testamenten, där du kan bestämma vad som ska hända med dina olika internetkonton – på bland annat Facebook och bloggar – när du dör. Företagen stänger eller omvandlar dina konton efter dina önskemål.
  3. pseudonymitet – Att dölja sin identitet på internet genom att använda en pseudonym.