Något i hästväg

Text:

Byn Maramö utanför Värnamo i Småland var platsen där alliansen skulle enas och ta sats inför nästa års val. Namnet på centerledaren Annie Lööfs hemort låter kanske lite lustigt i mångas öron. Det är tidigast belagt i skrift 1381 då det skrivs Marmö. Men ännu tidigare har det säkert hetat Marhem. Enklaste förklaringen är att det betyder ’hästgården’ eller ’hästbyn’. Kanske har den varit känd för att ha särskilt många eller särskilt goda hästar?

Första delen av namnet, mar, betyder ’häst’. Det är ett ord som är belagt i fornisländska men som säkert också har funnits i språket i Sverige under vikingatiden. Det är besläktat med ordet märr. Efterleden hem är samma ord som det vanliga svenska hem. I ortnamn räknar man med att det betyder ’bosättning, hemvist’ och kan syfta på en bygd, en by eller en gård. Namn som slutar på hem hör till våra äldsta ortnamnstyper och namnet Maramö (Marhem) är säkert åtminstone från vikingatid, men skulle kunna vara ännu äldre. Det finns järnåldersgravfält vid byn.

Det finns en by och socken Marum i Västergötland som troligen har samma namn med samma betydelse. Ett antal uppländska gamla Marhem har ett annat mar i förleden som betyder ’vik, sjö eller kärr’. Det gäller Marjum i Söderby-Karl, och tre olika Marma i Almunge, Alunda och Lagga. Det ordet finns bara vid ostkusten och är inte aktuellt för Maramö. Också Jom i Ekeby socken i Uppland och det Jum som ingår i Jumkil, också det i Uppland, har antagits ha samma betydelse: ’hästgården’. Man har förmodat att de tidigast hetat Juhem, där ju är ett gammalt nu försvunnet ord för ’häst’.