Möpare

Text:

I juli i år avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige. Ingen tvingas längre att mönstra, och framtidens försvar ska vara uppbyggt av en frivillig kår. Löjtnant Olle Håkansson ser dock risken att vissa som söker sig till försvaret framöver är personer med ett osunt stort intresse för militären. I en intervju i Svenska Dagbladet säger han: "Utmaningen blir att få rätt personer att söka. Vi vill inte ha några möpare, militärt överintresserade personer."