Mobilzombie

Text:

Ibland skämtas det om att mobiltelefonen blivit en så viktig del av tillvaron att den närmast kan sägas utgöra en kroppsdel. Användare som har extra svårt att släppa telefonen kallas mobilzombier. De rör sig zombieaktigt på gatorna, utan att ägna något intresse åt världen runt omkring. I finländska Hufvudstadsbladet skildras det svenska mobilmissbruket: ”Det är många som skulle ge forskarna rätt i att likna Facebook vid en sjukdom. I Stockholm har det öppnats en klinik för internetmissbrukare, och det varnas för mobilzombier, personer som textar eller surfar samtidigt som de går på gatorna.”