Mobildagis

Text:

Ordet mobildagis används framför allt på skolor. Det innebär att barnen får lämna sina mobiler till läraren eller någon annan vuxen, som lägger dem på en speciell, ofta låst, plats under skoldagen. Men mobildagisen har även spridit sig till läger och festivaler med mera.  Vissa skolor har en punkt om mobildagis i sina riktlinjer, till exempel Trädgårdsstadens skola i Botkyrka: "De elever som har mobiltelefoner med sig får lämna dem till mobildagis under hela skoldagen."