Mitt språk bor inte på samma plats som ditt!

Text:

Det finns delar av hjärnan som bara arbetar med språk – men de sitter inte på exakt samma ställe hos alla människor.

Hjärnforskare på Massa­chusetts institute of technology har undersökt språkets plats i hjärnan, och i studien har de tagit hänsyn till att alla mänskliga hjärnor är olika.

Tidigare har man sett att språkliga aktiviteter äger rum på samma ställen i hjärnan som matematiska och musikaliska. Men resultaten har inte varit entydiga.

Den här gången har man analyserat varje försöksperson individuellt, i stället för att sammanställa data från många personer. Därmed har forskarna kunnat visa vad tidigare forskning förbisett: att språkförmågan faktiskt har en egen sektion. Det verkar alltså som att det finns särskilda regioner i hjärnan som sysslar med språk på heltid. Var de sitter i just din hjärna är det dock ingen som vet.