Miljonregn över språkvetenskap

Text:

De kommande sex åren satsar Stockholms universitet 120 miljoner kronor på forskning i lingvistik, andraspråk, tvåspråkighet och andra humanistiska ämnen. Enligt Gunnar Svensson, dekanus vid Humanistiska fakulteten, beror satsningen på att dessa ämnen är ekonomiskt eftersatta. Dessutom har det humanistiska området i stort sett förbigåtts i den aktuella forskningspropositionen. Satsningen kan därför ses som en ”lokal korrigering”.