Mer hopp och lek med Ronja

Text:

Ronja Rövardotter kan få barnen att skriva mer livfullt. Det menar Ulla Ekvall, professor i svenska vid Linnéuniversitetet, som har låtit sjätte­klassare analysera texter av Astrid Lindgren. Under några veckor fick de jobba med inledningsscenen till Ronja Rövardotter, för att se hur substantiv, verb och adjektiv används där. Sedan fick de skriva sina egna texter. Resultatet jämfördes med en kontrollgrupp. Eleverna i testgruppen kunde briljera med fler sammansatta ord och ett mer komplext språk. Rörelse­verben, som springa, hoppa och leka, var också fler, vilket gjorde att texterna kändes mer levande.

– Att arbeta med textanalys hjälper barnen i skrivandet, säger Ulla Ekvall.