Menageri för vår talan

Text:

Sångmusen i de tropiska skogarna i Costa Rica kommunicerar genom sång. Forskarna hoppas att den unika sången ska lära oss mer om människors språksvårigheter, särskilt autism.

Den enda gen som man vet är inblandad i talsvårigheter är FOXP2. Mutationer på den genen får effekter på talet. FOXP2 hos sångmöss liknar i hög grad FOXP2 hos människor.

Steven Phelps och hans kolleger vid University of Texas försöker nu lista ut vad det är som aktiverar FOXP2 och associerade gener genom att spela upp sång från sångmöss för andra sångmöss.

Sångmusen ingår i ett helt menageri som kan komma att studeras för att ta reda på genernas betydelse för språk.