Mellanförskap

Text:

Att ha tillgång till flera kulturer beskrivs ofta som något positivt. Man får tillgång till flera språk och traditioner. Samtidigt kan det resultera i att man inte känner sig helt hemma någonstans. ”I Sverige är vi invandrare och utomlands är vi svenskar”, skriver grundaren av föreningen, Patrik Bolling Ferell. Mellanförskapet på webbplatsen www.mellanforskapet.se. Även ordet blandbarn används, för barn med föräldrar från olika kulturer som lever i Sverige.