Mak i ett allt snabbare tempo

Text: Anna Gustafsson

En rubrik i dagspressen lyder: "USA:s ekonomi ökar i måttligt mak." I själva artikeln är "mak" utbytt mot "takt". Men är mak och takt verkligen samma sak?

Substantivet mak är ett ord som fanns redan i fornsvenskan. Det betyder ungefär 'tillstånd av ro och frid'; 'bekvämlighet'; 'lugn'. Uttrycket i sakta mak har länge varit det enda i vilket mak har levt kvar, med undantag för enstaka användningar av i stilla mak. Bägge uttrycken har innebörden 'på ett fridfullt, bekvämt och långsamt sätt' - en betydelse som för övrigt också finns i adjektivet maklig, där den är fullt levande. I sakta mak är snarast en tautologisk fras - den säger nästan samma sak två gånger.

De senaste åren har dock uttrycket i måttligt mak blivit vanligt. Vid en sökning på Google fick det nyligen 1 350 träffar, vilket antyder att mak har omtolkats till just 'takt' eller 'fart'. Det bekräftas också av att man kan hitta uttrycket i vanligt/vanlig mak på bloggar och liknande. "Pojkarna pluggar på och vi kämpar på i vanligt mak" och "Jag hurtar på i vanlig mak" är två exempel. Ytterligare bevis för förändringen får man när man hittar sådant som "i snabbt mak hemåt".

Det verkar alltså som om en betydelseförändring är på gång. Ett stelnat uttryck har plockats isär och används i nya konstellationer, med delvis nya innebörder. I sakta mak används numera framför allt om rörelse framåt, och mak har kommit att förknippas med själva rörelsen i stället för tillståndet av frid. Kanske har det också en viss inverkan att uttrycket maka på dig används om förflyttning - men det maka har en annan historia.