Lyrik är som musik för hjärnan

Text:

Både lyrik och musik kan ge rysningar längs ryggraden. Det är samma delar av hjärnan som vaknar till liv när vi tar del av de två konstarterna. Adam Zerman är kognitionsforskare och neurolog vid University of Exeter i Storbritannien. Han och hans kolleger lät tretton försökspersoner läsa sina favoritdikter. En magnetröntgenkamera registrerade samtidigt aktiviteten i deras hjärnor. Dikterna satte fart inte bara på deras vänstra hjärnhalva – där text generellt bearbetas – utan även höger hjärnhalva aktiverades. De delar som brukar stimuleras av musik blev extra framträdande. Den känslomässiga reaktion som vi redan vet att musiken orsakar, kan alltså också framkallas av lyrik.