Lömskt  gruppspråk

Text: Patrik Hadenius

För några veckor sedan läste jag i morgontidningen att invandrargrupper motsatte sig ett beslut. Vilka grupper var inte angivet. Lömskt. Ofta används ordet för att skilja olika grupper av invandrare från varandra; somalier är en invandrargrupp, kurder en annan. Men vad betyder invandrargrupp generellt, när gruppen inte definieras? Jag tror att det bara är ett nytt ord för samma gamla uppdelning i "vi och dom".

I början av 1960-talet kallade vi invandrargrupper för utlänningar. Ja, en hel del utlänningar kallade vi inget särskilt, för de såg ut och betedde sig som svenskar. Norrmän, danskar och islänningar var till exempel inte utlänningar. När de skulle särskiljas hette de just norrmän, danskar och islänningar. Utlänningar som gjorde karriär, lärde sig rikssvenska och flyttade till radhus kallades snart inte heller utlänningar.

Ordet invandrare skulle vara mer inkluderande, men snart fick det samma betydelse som utlänning: 'person som kommer från en kultur som är tillräckligt annorlunda för att märkas'.

Förvånansvärt nog minskar främlingsfientligheten i Sverige. Läs Forskning & Framsteg 5/11 om du inte tror mig. Jag är övertygad om att det går att påverka samhället genom att förändra språket. Läs Anna Vogels artikel på sidan 18  i detta nummer av Språktidningen för de bästa argumenten. Det är lättare att förändra sin attityd om man samtidigt förändrar språket.