Livspussel

Text: Bo Bergman

Livspusslet har många knåpat med länge, men själva ordet livspussel är rätt nytt, eller? I en ordbok sägs det vara känt sedan år 2000, och för en tid sedan kunde man i en tidning läsa att ordet nu firar tioårsjubileum.

I och för sig blev livspussel slag- och modeord efter en TCO-rapport som lades fram år 2002, men det är känt i skrift åtminstone från 1980-talet. Det finns också direkta motsvarigheter i till exempel engelska life(’s) puzzle, franska puzzle de la vie, italienska puzzle della vita och tyska Lebenspuzzle.

Inte oväntat har man i många språk använt pussel, med tillhörande verb pussla, i bildlig betydelse när man talat­ om livet och dess problem. ”Detta­ puzzlespel, som ett människo­öde utgör”, heter det i en bok från 1932. Ibland används synonymen läggspel: ”De lade ihop bitar till det stora läggspel, som var deras vardagliga liv.” Så skriver Ivar Lo-Johansson 1933.

Pussel finns dokumentariskt belagt i Inrikes Tidningar från 1793, i sammansättningen Pussel-Spel. Där sägs det, inte helt korrekt, att spelet ”heter på Engelska to Puzzle, at bry eller sätta enom at göra”.

Etymologin till det engelska grundordet puzzle är okänd. Några ordforskare har föreslagit att verbet puzzle, ’bry, förbrylla’, skulle kunna vara en utvidgad form av pose, ’bry, göra förlägen’. Substantivet puzzle, ’bryderi, förvirring; gåta, läggspel’ är förstås bildat till verbet.