Livsberättelser engagerar unga tjejer

Text:

Flickor på gymnasiet skriver mer fiktion än pojkar. De lägger också mer tid på berättande i skolan. ¶ Anette Svensson, forskare i språkdidaktik, har undersökt hur mycket – och på vilket sätt – svenska ungdomar använder berättelser i olika medieformat. Både tjejer och killar konsumerar fler texter än de producerar. Helst gör de detta på sin fritid. Bara 10 procent av kontakten med berättelser sker i skolan. ¶ På fritiden är det i bloggar, på Twitter, i tv- och datorspel som ungdomarna använder berättelser mest. I skolan handlar det i stället om tryckta texter och film. Unga flickor ägnar väldigt mycket tid åt berättande i sociala medier. ¶ ”Det mest anmärkningsvärda är den tid som ungdomarna, framför allt tjejerna, lägger på att berätta om sina liv och följa andras – i bloggar och på Twitter. I snitt lägger de ner cirka nio timmar i veckan på den här formen av berättande”, säger Anette Svensson. ¶