Lika villkor när döva och hörande lär nytt språk

Text:

För döva är teckenspråket förstaspråk, och de lär sig svenska på samma sätt som hörande lär sig ett främmande språk. Det visar lingvisten Krister Schönström, Stockholms universitet, i sin avhandling. Han har studerat en grupp döva elever för att se hur deras svenska utvecklas i relation till teckenspråket.

Den mänskliga hjärnan är  till en början begränsad när den ska ta itu med ett nytt språks grammatik. Först hämtar den in orden, sedan ändelserna, fraserna och meningarna.  En viss ordning gäller alltså när ett andra språk ska få fäste. Tidigare har man dock varit osäker på om samma ordning gäller för döva, eftersom de lär sig svenska primärt via skriften. Krister Schönströms forskning bekräftar att samma inlärningsordning gäller för bägge grupperna:

- Det som har beskrivits  för hörande andraspråksinlärare gäller också för döva elever med svenska som andraspråk, säger han.

Krister Schönström har också kommit fram till att döva med goda kunskaper i svenska även uttrycker sig mer levande på teckenspråk.