Lättläst överfaller

Text:

I förenklade texter går ofta sammanhanget förlorat, slår Camilla Forsberg fast i en undersökning som till hösten publiceras i en antologi från Lunds universitet. Hon har jämfört myndigheters lättlästa texter med normalversionen av samma text. Att tilltalet du utgör så mycket som tio procent av ordförrådet i myndigheternas texter är något som bidrar till en upplevelse av obegriplighet.

– Det myckna duandet gör att texten kastar sig över en, samtidigt som avsändaren inte syns, säger Camilla Forsberg.