Läsning läker

Text:

Skönlitteratur kan hjälpa sjukskrivna att bli friska. Det gäller oavsett om man läser böcker för att drömma sig bort eller berättelser om sjukdomstillstånd som liknar det egna. ¶ En arbetsterapeut och en litteraturvetare vid Göteborgs universitet har undersökt det som kallas biblioterapi – läsning i syfte att läka. Forskarna djupintervjuade åtta sjukskrivna kvinnor i arbetsför ålder om deras erfarenheter av läsning. Samtliga tyckte att läsningen hade påverkat tillfrisknandet positivt: de hade fått ny struktur i vardagen och deras självkännedom hade ökat. Läsningen gjorde också att kvinnorna kände sig mer delaktiga i rehabiliteringen. ¶ En del av kvinnorna valde böcker som de kunde identifiera sig med, andra sådana som hjälpte dem att glömma sin egen situation. Vissa läste bägge typerna, men vid olika tidpunkter under sjukdomsperioden. Det visar på den terapeutiska läsningens bredd, menar forskarna.