Lära svenska – eller lära sig vara svensk?

Text:

När svenska ska läras ut till vuxna invandrare hamnar svensk kultur omedvetet i centrum – inte svenska språket. Det menar Mozhgan Zachrison, forskare i migration vid Sveriges lantbruksuniversitet. ¶ Hon har bland annat observerat en grupp andraspråkselever under en grundkurs i svenska. Hon noterade att undervisning i svensk kultur ofta tog tid från språkundervisningen. ¶

När läraren exempelvis bad eleverna att skriva om påsken, uppstod förvirring i gruppen. Ingen visste vad de skulle skriva – de hade inga egna erfarenheter av påsk att relatera till. Vid ett annat tillfälle fick eleverna i uppdrag att läsa Katarina Mazettis roman Grabben i graven bredvid. Språket och de sociala koderna i boken var obegripliga för studenterna. Enligt Mozhgan Zachrison blev utvecklingen av den språkliga kompetensen lidande. ¶ – Jag är inte på något sätt emot att man lär ut svensk kultur – tvärtom. Men vill man att invandrare ska lära sig något om till exempel påsk, så måste det göras genom levande samtal och inte på bekostnad av språkinlärningen. Annars får man helt enkelt separera språkundervisningen från kulturundervisningen, säger hon.