Kvinnor minns djupa mansröster

Text:

Mäns tonhöjd kan ha betydelse för kvinnors minne. Det visar en studie vid brittiska University of Aberdeen. Forskarna lät ett antal kvinnor se och höra namnet på olika föremål, för att sedan testa hur väl de kom ihåg dem. De föremål som kvinnorna mindes bäst var de som hade presenterats av en djup mansröst. Därmed har tonhöjden betydelse också för kvinnors val av partner, hävdar forskarna, eftersom en potentiell partner bedöms efter det man minns av honom. En djup mansröst signalerar bland annat genetiska kvaliteter, social förmåga och känslosamhet. Det var också den mörkare rösten som kvinnorna i studien föredrog.