Kroppsspråket lågt värderat

Text:

Kroppsspråk värderas inte lika högt som tal, vilket gör att den som har nedsatt talförmåga har svårt att hävda sig. Det menar forskaren Eleonor Antelius vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Hon har studerat kommunikationen på ett dagcenter, och funnit att personer som har drabbats av svåra hjärnskador i vuxen ålder strävar efter att fungera så normalt som möjligt, och när talet sviker använder de kroppen för att uttrycka självständighet och vilja. Det ställer stora krav på omgivningen i form av tid och engagemang. Om vårdpersonal kunde vara mer lyhörd för kroppsspråk skulle personer med grava hjärnskador kunna leva mer självständigt, enligt Eleonor Antelius.